Zastosowanie paneli operatorskich

Przy wielu procesach produkcyjnych używane są panele operatorskie ułatwiające sterowanie produkcją i automatyzujące ją, dzięki czemu można ograniczyć ingerencję człowieka i zmniejszyć awaryjność. Automatyzacja produkcji rozpoczęła się w erze produkcji słynnego Forda T w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na początku XX wieku i od tego czasu wciąż się rozwija i znajduje zastosowanie w wielu procesach produkcyjnych.

Rodzaje paneli operatorskich

programowanie paneli operatorskichDobrze zaprogramowane panele operatorskie mogą skutecznie nadzorować skomplikowaną nawet produkcję, wyręczając ludzi z ich obowiązków. Programowanie paneli operatorskich to skomplikowany proces,wymagający wiedzy i doświadczenia – do każdego procesu produkcyjnego panel musi zostać odrębnie zaprogramowany. Panele operatorskie dzielą się na HMI (Human Machine Interface), znajdujące zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition), będące już rozbudowanymi panelami przeznaczonymi dla skomplikowanych procesów produkcyjnych w dużych przedsiębiorstwach. Popularność paneli operatorskich wynikająca z możliwości jakie oferują przedkłada się również na szybki rozwój technologii w tym segmencie. Dostępne są panele stacjonarne, mobilne oraz multipanele, będące swoistymi centrami zarządzania produkcją. Programowanie, w zależności od panelu i jego przeznaczenia, odbywa się przy pomocy informatycznych języków programowania i jest obszarem wiedzy z pogranicza informatyki i mechatroniki.

Dobrze zaplanowana produkcja pozwala na zminimalizowanie strat wywołanych przestojami, awariami i niewłaściwym użyciem surowców. Automatyzacja możliwa dzięki zastosowaniu paneli przyczyniła się do usprawnienia produkcji i lepszemu nadzorowi nad jej poszczególnymi etapami i jest dziś powszechnie używana w większości zakładów produkujących sprzęt elektryczny, informatyczny i mechaniczny.