Zabezpieczenia u producenta farb proszkowych

Z zawodu jestem monterem instalacji przeciwpożarowych. Niedawno miałem zlecenie w firmie, która produkuje farby proszkowe. Praca tam była niezwykle ciekawa, ponieważ ten producent chciał połączyć kilka systemów gaśniczych. Wiadomo, że praca z preparatami chemicznymi wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Wszystko wyszło na tyle dobrze, że fajnie byłoby opowiedzieć o tym zleceniu. 

Moje zlecenie u producenta farb proszkowych

producenci farb proszkowychFarby proszkowe powstają na bazie różnych preparatów chemicznych. Dlatego producenci farb proszkowych inwestują w dobre systemy przeciwpożarowe, aby zabezpieczyć swoich pracowników oraz mienie. Producent, który mnie zatrudnił zastosował kilka systemów. Pierwszy z nich, czyli główny to system gaszenia pianą. Bardzo dobry, ponieważ tłumi ogień powstały ze spalania środków chemicznych. Na halach, gdzie produkuje się tą farbę dodano też gaszenie gazowe, jako wspomaganie. W magazynach u tego producenta dodano jeszcze cały system czujników, które mają ostrzegać przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Dodam, że każda maszyna, która jest wykorzystywana w pracy ma osobny czujnik dymu, podwyższonej temperatury oraz poziomu dwutlenku węgla w powietrzu. Wszystko działa perfekcyjnie, dlatego praca u tego producenta jest jak najbardziej bezpieczna. Widać, że dba o swoją firmę oraz wszystkich pracowników. Takie myślenie jest bardzo chwalone przez inspektorów. 

Ten producent pracuje zgodnie z etyką. Skoro korzysta ze środków chemicznych podczas produkcji, to wie, że musi podwójnie zainwestować w zabezpieczenia przeciwpożarowe. Tym samym nie tylko ludzie w fabryce mogą czuć się bezpiecznie, ale również wszyscy, którzy pracują w pobliżu. Ten producent wywołał u mnie kilka innych, pozytywnych odczuć. Widać, że człowiek pracuje zgodnie z kodeksem etycznym.