Wysokojakościowe drzwiczki rewizyjne

Uruchomienie i dopuszczenie do użytku instalacji gazowej w budynku, wymaga doprowadzenia węzła pod powierzchnią ziemi, natomiast utworzenie dopływu gazu ziemnego do instalacji w wybranej nieruchomości, wymaga zastosowania specjalnej skrzynki. Znajduje się w niej reduktor ciśnienia gazu, jak również licznik poboru paliwa gazowego.

Drzwiczki do skrzynki gazowej

drzwiczki do gazuOprócz podstawowych urządzeń związanych z utworzeniem węzła, w skrzynce znajduje się także specjalny zawór gazu, który powinien zostać zakręcony w przypadku powstania ryzyka kontaktu paliwa z ogniem. Zawór, powinien także zostać zakręcony w przypadku podejrzenia o nieszczelnym układzie instalacyjnym. Wszystkie urządzenia, takie jak licznik poboru gazu, główny zawór, czy też reduktor ciśnienia, znajdują się w specjalnie przystosowanej skrzynce gazowej, do której zostaje doprowadzony dopływ gazu z ziemi. Drzwiczki do gazu, powinny zostać zastosowane w każdej skrzynce rewizyjnej, w której znajdują się urządzenia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji gazowej. Drzwiczki te, odpowiednio zabezpieczone zamkiem, chronią urządzenia znajdujące się w skrzynce, przed oddziaływaniem wielu czynników niesprzyjających, takich jak kontakty z cieczami, czy też wilgocią. Ponadto, drzwiczki zabezpieczają także ogólny dostęp do zawartości skrzynki, co chroni przed nieprawidłowym użyciem urządzeń znajdujących się w skrzynce, przez osoby niepowołane.

Warto zapoznać się z możliwościami nabycia, oraz zastosowania specjalnych drzwiczek rewizyjnych w skrzynce gazowej wolnostojącej oraz zabudowanej w murze budynku. Każda skrzynka odpowiednio zabezpieczona, umożliwia prawidłowe funkcjonowanie wszystkich systemów gazowych, znajdujących się w skrzynce rewizyjnej. Drzwiczki chronią także przed uszkodzeniem zawartości skrzynki.