Właściwości i struktura glikolu propylenowego

Alkohole są powszechnie znanymi substancjami chemicznymi. Najbardziej znanym alkoholem jest oczywiście alkohol etylowy, który przejawia określony wpływ na cały organizm i układ nerwowy. Alkohol etylowy jest spożywany prawie na całym świecie. Reszta alkoholi wykorzystywana jest powszechnie w przemyśle.

Zastosowanie glikolu propylenowego w codziennej praktyce

glikol propylenowyAlkohol etylowy jako jedyny z alkoholi ma przeznaczenie spożywcze. Pozostałe alkohole są często bardzo toksyczne dla organizmu. Czym się charakteryzują wszystkie alkohole? Są to związki organiczne. Wszystkie alkohole zawierają co najmniej jedną grupę hydroksylową, czyli atom tlenu połączony z atomem wodoru. Alkohol etylowy zawiera tylko jedną grupę hydroksylową oraz dwa atomy węgla połączone z atomami wodoru. Z kolei glikol propylenowy zawiera dwie grupy hydroksylowe, które nadają mu określone właściwości fizyczne oraz chemiczne. Glikol propylenowy nie jest związkiem o dużej toksyczności. W temperaturze pokojowej stanowi bezbarwną ciecz, która jest pozbawiona zapachu. Związek ten jest powszechnie używany w przemyśle, ma również zastosowanie w medycynie oraz farmacji. Stosuje się go jako konserwant żywności. Glikolu propylenowego używa się także w produkcji kosmetyków. Związek ten jest otrzymywany na drodze syntezy propylenu. Produkcja związku wymaga zastosowania wysokiej temperatury, która powinna wynosić około dwustu stopni Celsjusza. Jak zatem widać, alkohol ten ma szerokie zastosowanie.

Alkohole zawierające więcej grup hydroksylowych są często wykorzystywane w przemyśle. Właściwości glikolu propylenowego pozwalają na stosowanie tego związku w różnych dziedzinach. Alkohol ten nie jest toksyczny dla organizmu. Wykorzystywany jest między innymi w produkcji kosmetyków oraz jako konserwant.