Szkolenia zaawansowanych pilotów dronów

Wideofilmowanie imprez masowych czy eventów za pomocą bezzałogowego pojazdu latającego było coraz bardziej popularne, i wielu organizatorów takowych imprez często oferowało powyższą usługę. Jednak by potencjalni operatorzy mogli zacząć ją wykonywać, wymagane było otrzymanie certyfikatu odbycia kursu obsługi bezzałogowego pojazdu latającego.

Rekomendowane szkolenia pilotów dronów

profesjonalne szkolenia uavo warszawaNowoczesne urządzenia uavo, nazywane potocznie dronami, różniły się od siebie wielkością, aczkolwiek modele przeznaczone do użytku komercyjnego były często dość duże i ciężkie. W rękach nieprzeszkolonego operatora mogły więc stanowić duże zagrożenie dla publiczności na evencie, dlatego też do filmowania takowego wymagane było bezwzględne posiadanie certyfikatu. Jego zdobycie nie było jednak tak trudne jak jeszcze kilka lat temu, gdyż mnóstwo ośrodków szkoleniowych przeprowadzało profesjonalne szkolenia uavo Warszawa. Szkolenia dla operatorów komercyjnych przede wszystkim różniły się od kursów dla amatorów poziomem trudności i ilością informacji, jakie były przekazywane. Jako że komercyjnie używane drony były zwykle pilotowane na wysokościach na których możliwe były kolizje z nisko lecącymi samolotami, kursanci zapoznawali się w pierwszej kolejności z prawem lotniczym i regulaminami ruchu powietrznego, zwykle wykładanymi przez pilotów komercyjnych a czasem nawet i wojskowych.

Kursanci byli również zaznajamiani z obsługą najbardziej zaawansowanych funkcji drona, układów nawigacyjnych i najtrudniejszymi metodami sterowania w razie awarii w trakcie pracy. Kursy przygotowywały operatorów do prawidłowego zachowania w razie wystąpienia jakiejkolwiek usterki w locie nad miejscem imprezy i najlepszymi metodami na zminimalizowanie jej skutków bez ryzyka dla publiczności.