Rola pomiarów w przedsiębiorstwach

 

W celu kontroli procesu należy przeprowadzać czynności, które pomogą podejmować odpowiednie decyzje. W tym celu zbierane są wszelkiego rodzaju dane, które pozwolą na późniejszą analizę oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Podejście to jest szczególnie ważne we wszelkiego rodzaju fabrykach, gdzie czasami drobne zmiany przynoszą wielkie korzyści w ujęciu globalnym.

Kontrola parametrów procesu

prace kontrolno pomiaroweJest to możliwe dzięki efektowi skali przez który nawet drobna czynność powtórzona kilka tysięcy razy przynosi wymierne korzyści. W celu poprawnego zebrania i przeanalizowania danych należy wykonać prace kontrolno pomiarowe. Prace te mają na celu sprawdzenie poprawności zachodzenia procesu oraz utworzenie odpowiednich raportów, które stanowią następnie podstawę do dalszych rozważań. Podczas tego rodzaju prac wykonuje się wszelkie niezbędne pomiary, które mogą obejmować pomiar wielkości elektrycznych czy mechanicznych. Najczęściej pomiary najważniejszych parametrów są zautomatyzowane i dostępne w czasie rzeczywistym na ekranie jednostki centralnej. Niektóre z nich wymagają jednak sprawdzenia manualnego w celu porównania wyników pomiaru. Często zdarza się, że czujnik lub przetwornik który odpowiada za pomiar danego parametru jest źle skalibrowany, uległ zabrudzeniu lub uszkodzeniu. Właśnie wtedy nieoceniona jest rola człowieka. Program, który został wgrany do sterowników na podstawie przyjętego algorytmu będzie wykonywał określone czynności w oparciu o sygnały wejściowe.

W przypadku zafałszowania realnych wartości tych sygnałów może zdarzyć się sytuacja, w której mimo poprawnych wartości program będzie dobierał niepotrzebne korekcje, które mogą wpływać na jakość wykonywanej czynności. Żeby tego uniknąć należy regularnie prowadzić manualne operacje kontrolno pomiarowe, które wykluczą wszelkiego rodzaju rozbieżności i usterki.