Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Na terenie obiektów, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób często stosowane są dodatkowe urządzenia oraz rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności obiektów użyteczności publicznej takich jak: kina, teatry, urzędy czy galerie handlowe. Wszędzie tam konieczne jest stosowanie dodatkowej ochrony chociażby przed wystąpieniem otwartego ognia, który stanowi duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia zgromadzonych tam osób.

Jak zabezpieczyć konstrukcję przed pożarem?

zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowychWłaśnie dlatego w obowiązujących aktach prawnych znalazły się zapisy, które precyzują sposób wykonywania i projektowania poszczególnych elementów czy systemów. W praktyce stosowane są aktywne oraz bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa obiektu. Do aktywnych tych pierwszych zaliczyć można między innymi chociażby system sygnalizacji pożaru, który składa się z wielu elementów składowych. W przypadku biernej ochrony stosowane są między innymi zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowych, które mają na celu zwiększyć odporność ogniową poszczególnych elementów nośnych. Jest to niezwykle ważne ponieważ konstrukcja musi zachować swoje właściwości nawet w ekstremalnych warunkach. Wszystko to sprawia, że konieczne jest stosowanie specjalnych preparatów, które są nanoszone na elementy składowe zwiększając tym samym ich odporność na skrajnie wysoką temperaturę.

Dzięki tym działaniom możliwa jest znaczna poprawa bezpieczeństwa oraz wytrzymałości budynku. Jak widać w przypadku obiektów, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób konieczne jest stosowanie dodatkowych rozwiązań pozwalających zwiększyć ochronę przed niektórymi zagrożeniami. Jednym z nich jest z całą pewnością powstanie i rozwój pożaru. W związku z tym na etapie projektowania podejmowane są odpowiednie środki zaradcze.