Pompy ciepła, rekuperacja – metody ogrzewania domu

 

Dostarczanie ciepła do domu i zapewnienie jego mieszkańcom komfortowych warunków to niezwykle ważne zagadnienie. Warto więc poświęcić mu nieco uwagi i przybliżyć na przykład zasady i możliwości pozyskiwania ciepła.

 

Co to są pompy ciepła?

Naturalne źródła ciepła, takie jak woda, powietrze, ziemia posiadają swoją energię. Pompy ciepła to urządzenia, za pomocą których energia płynąca z tych źródeł jest przetwarzana w ogrzewanie domów, chłodzenie wnętrz i ogrzewanie ciepłej, przeznaczonej do celów użytkowych wody. Wykorzystywanie pomp ciepła jest jednym z ekologicznych sposobów na zapewnienie ogrzewania domu z jednej strony, z drugiej natomiast ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii.

 

pompa ciepłaRodzaje pomp ciepła

Wyróżniamy następujące rodzaje pomp ciepła:

 • pompa ciepła powietrzna,
 • pompa ciepła gruntowa z wymiennikiem pionowym,
 • pompa ciepła gruntowa z wymiennikiem poziomym,
 • pompa ciepła gruntowa z wymiennikiem na wodę gruntową.

 

Powietrzne pompy ciepła – zastosowanie i budowa

Dzięki powietrznym pompom ciepła można podgrzewać ciepłą wodę, ogrzewać dom, wykorzystując energię czerpaną z powietrza atmosferycznego. Jest to możliwe także wówczas, gdy słupek rtęci na zewnątrz pokazuje nawet -20°C.

Powietrzne pompy ciepła są skonstruowane w następujący sposób. Oto ich najważniejsze elementy:

 • reagujące na zmiany zachodzące w pogodzie zautomatyzowane sterowanie,
 • modulowany wentylator sprzężony ze sterowaniem,
 • elektroniczny zawór rozprężny,
 • automatyczny system odszraniania.

 

rekuperacjaGruntowe pompy ciepła

Zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła mogą być montowane w nowych i starych domach. Każdemu z tych budynków można zapewnić darmową energię pochodzącą z gruntu, który w ciągu dnia pobiera energię słoneczną i przechowuje ją. Tę naturalną energię można wydobyć z ziemi za pomocą gruntowych pomp ciepła.

Jakie typy gleby nadają się najlepiej do wykorzystania gruntowych pomp ciepła? W zasadzie najodpowiedniejsze będą gleby gliniaste lub piaszczyste gleby bagienne.

Zainstalowanie gruntowej pompy ciepła z odwiertami pionowymi wymaga wywiercenia co najmniej jednego głębokiego, a zarazem wąskiego otworu na głębokości od 50 do 200 metrów w głąb gruntu, w który wprowadza się rurę.

Z uwagi na konieczność wykopania rowu i wjazd koparek system gruntowej pompy ciepła z kolektorem poziomym można montować na dużych lub bardzo dużych działkach.

Wskazane jest, aby kolektor, czyli podziemna rura była trzy lub cztery razy większa od powierzchni ogrzewanej budynku. Na wielkość powierzchni wymaganej przez system mają wpływ następujące czynniki:

 • zapotrzebowanie na ciepło budynku i mieszkańców,
 • stopień przewodności cieplnej gleby w miejscu montażu.

 

ogrzewanie1Co kryje się pod pojęciem rekuperacja?

Rekuperacja to system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Oto elementy przebiegu procesu rekuperacji, czyli wymiany powietrza. Kolejność pracy mechanicznego systemu wentylacyjnego jest następująca:

 • zassanie świeżego, chłodnego powietrza przez czerpnię,
 • przejście przez wymiennik ciepła do centrali wentylacyjnej,
 • ogrzanie się w kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku,
 •  jednoczesne (to znaczy przebiegające w tym samym czasie) usuwanie wilgotnego i zużytego powietrza (na przykład z łazienki, z kuchni),
 • ponowne przejście wilgotnego i zużytego powietrza przez wymiennik ciepła w centrali wentylacyjnej i oddanie swojego ciepła do świeżego powietrza nawiewanego z zewnątrz.

 


 

pompaŹródła artykułu:

 


 

ogrzanie domuNajistotniejsza uwaga – w żadnym etapie przepływu powietrza jego strumienie nie mieszają się ze sobą, a cały proces wymiany odbywa się bezgłośnie, przy minimalnym zużyciu energii.