Pomoc w uzyskaniu dotacji na instalację paneli fotowoltaicznych

Fotowoltaika staje się coraz bardziej popularną nauką. Polega ona na wykorzystywaniu promieniowania słonecznego i zamianie go na energię cieplną lub prąd elektryczny. Zyskała na popularnością wraz z modą na korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Jak można korzystać z fotowoltaikii?

Instalacja fotowoltaicznaFotowoltaika staje się popularną działalnością, którą zajmuje się wiele firm. Wykorzystywanie kolektorów słonecznych do pozyskiwania ciepła, czy baterii do pozyskania energii elektrycznej staje się codziennością. Fotowoltaika na śląsku głównie jest znana w postaci paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania energii elektrycznej. W takim przypadku powstały prąd możemy:

  • na bieżąco wykorzystywać
  • gromadzić
  • sprzedawać

Taki sposób pozyskiwania prądu jest bezpieczny dla środowiska. Najważniejszym elementem układu fotowoltaicznego są ogniwa. To one służą do zamiany promieniowania słonecznego na prąd. Jednak wytworzony prąd jest stały, a na co dzień używamy zmiennego. Dlatego zastawy fotowoltaiczne są wyposażone w falowniki, które ten prąd zamienią. Jednak z fotowoltaikii nie tylko korzysta się w domach. Wykorzystują ją także elektrownie czy zakłady przemysłowe. Niektóre pojazdy także są napędzane energią pozyskaną ze słońca.

Czy dofinansowanie z Unii jest możliwe na fotowoltaikę?

Montaż paneli fotowoltaicznychNa założenie instalacji fotowoltaicznej można otrzymać dofinansowanie z unii. W tym przypadku można skorzystać z programu prosument. Ten program dofinansowania z Unii Europejskiej ma na celu wsparcie rozporoszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument jest linią dofinansowania, które jest przeznaczone na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Program ten ma zapobiegać i ograniczać emisjęCO2 poprzez zwiększoną redukcję energii elektrycznej oraz cieplnej z odnawialnych źródeł energii. Dofinansowania z unii obejmują zakup oraz montaż nowych instalacji do produkcji prądu elektrycznego z odnawialnych źródeł energii. O takie dofinasowanie mogą się starać:

  • osoby fizyczne
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego

Co trzeba zrobić aby otrzymać dofinansowanie prosument na Śląsku? Pierwszym z argumentów aby otrzymać dofinansowanie prosument na Śląsku jest odpowiednia wielkość baterii słonecznych, które chcemy zamontować. W przypadku paneli fotowoltaicznych moc nie może przekraczać 40kW. Jeśli chodzi o urządzenia do produkcji ciepłą, to moc ich nie może przekraczać 300kW. Kolejną zasadą aby otrzymać prosument na Śląsku jest to, że projekt, który zostaje przygotowany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi musi zawierać także prognozowane efekty ekologiczne. Montowana instalacja fotowoltaiczna musi spełniać normy techniczne. Każda taka instalacja musi być wyposażona w licznik, który informuje o ilości wytworzonej energii elektrycznej. Kupowane urządzenia muszą być nowe oraz posiadać gwarancję na minimum pięć lat. Osoba, która będzie nam wykonywała

Zasady pomocy dotacyjnej, które można uzyskać na panele słoneczne?

Działające panele fotowoltaiczneWiele urzędów oferuje pomoc w uzyskaniu dotacji. Jednak takie wsparcie finansowe ma swoje zasady. Pożyczka lub kredyt razem z dotacją muszą stanowić 100% kosztów zakupu oraz montażu baterii. Dotacja jest w wysokości 20% lub 40% dofinansowania. Wysokość kosztów kwalifikacyjnych wynosić musi maksymalnie od 100 do 500 tys. zł. Kredyt lub pożyczka na baterie fotowoltaiczne jest oprocentowany w wysokości 1%. Maksymalnie kredyt lub pożyczkę można wziąć na 15 lat. Jeśli bierze się dotację z unii, to już nie można otrzymać dofinansowania z innych środków publicznych.


Dokładne informacje na ten temat dostępne są na:

  • Funduszeeuropejskie.gov.pl – portal internetowy poświęcony funduszom unijnym
  • Polinvestdom – strona przedsiębiorstwa ze śląska zajmującego się fotowoltaiką
  • Supraserwis.pl – strona internetowa firmy pozyskującej dotacje i dofinansowania z Unii Europejskiej

 

Podsumowanie

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii staje się coraz bardziej popularne. Jednym z takich źródeł jest na pewno słońce. To właśnie jego promieniowanie można zamienić na ciepło lub energię elektryczną.