Niezbędna i wymagana decyzja środowiskowa

Warto wiedzieć, że decyzja środowiskowa, a dokładniej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jest niezbędna do wydawania pozwoleń na budowę, w przypadku gdy dana inwestycja może wpływać na środowisko. Decyzja ta wskazuje sposób, w jaki należy przeprowadzić inwestycję, aby w jak najmniejszym stopniu pogorszyć stan środowiska. Co jeszcze warto wiedzieć na temat decyzji środowiskowej oraz kiedy jest niezbędna?

Potrzebna decyzja środowiskowa

decyzja środowiskowa kiedy jest wymaganaDecyzja środowiskowa jest niezbędnym dokumentem do uzyskania kolejnych ważnych decyzji w procesie inwestycyjnym. Jeśli zainteresowała nas decyzja środowiskowa kiedy jest wymagana warto uzyskać informacje. Będzie ona potrzebna w czasie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę czy wznowienie robót budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zmianie lasu na użytek rolnych oraz w wielu innych przypadkach. Zgodnie z Prawem budowlanym jest ona niezbędna do dokonania zgłoszenia budowy albo zgłoszenia robót budowlanych. Możliwe jest realizowanie danej inwestycji na podstawie zgłoszenia wyłącznie wtedy, kiedy nie była przeprowadzana ocena oddziaływania inwestycji na środowisko. W innym wypadku konieczne będzie pozwolenie na budowę. Jest ona ważna przez okres sześciu lat od dnia, gdy stała się ostateczna. W szczególnych przypadkach można uzyskać zgodę urzędu na wydłużenie tego okresu do dziesięciu lat.

Dobrą praktyką jest upewnienie się, czy planowane przez inwestora przedsięwzięcie będzie wymagało uzyskania decyzji środowiskowej. Pomocny w tym zakresie może być wykaz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dzięki temu możliwe będzie prawidłowe oraz pełne skompletowanie dokumentacji oraz złożenie odpowiedniego wniosku o wydanie decyzji w sprawie inwestycji.