Kiedy warto zastosować psychoterapię praniczną?

Istotnym elementem każdej psychoterapii jest zachowanie prawidłowej higieny emocjonalnej i mentalnej. Wpływa to zarówno na jej szybkość oraz efektywność, ponieważ podejmowanie terapii posiadając „czysty umysł” pozwala jeszcze głębiej sięgnąć w podłoże ludzkiej psychiki.

Zalety psychoterapii pranicznej

psychoterapia pranicznaPsychoterapia przy użyciu naturalnej energii życiowej jest doskonałym narzędziem, które pozwala przywrócić równowagę psychiczną i duchową w procesie uzdrawiania pacjentów. Nie stwarza ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. Przy jej użyciu można uwolnić ludzki umysł od negatywnych wzorców myślowych, a także rozproszyć wszelkie, często bardzo nawarstwione blokady emocjonalne. Psychoterapia praniczna pomaga pacjentom otworzyć się na działania terapeuty. Stanowi ona tym samym doskonałe uzupełnienie tradycyjnej psychoterapii. Dzięki niej bowiem niejako zbaczamy z utartych i niekorzystnych ścieżek myślowych, co czyni nasz umysł bardziej elastycznym i podatnym na leczenie. Może być to zarówno działanie czysto profilaktyczne i prowadzone niezależnie od tradycyjnej terapii, ale najbardziej spektakularne efekty przynosi właśnie podczas gdy prowadzone jest z nią równorzędnie. Uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia odpowiednim kierunkowaniem przepływu energii nie znajduje oficjalnego potwierdzenia naukowego, ale jego efektywność jest niepodważalna zdaniem wielu psychoterapeutów, jak również ich pacjentów. Uzdrowiciele znają metody oczyszczenia swojego ciała z wpływów negatywnej energii, która pochodzi od leczonych osób, dlatego jest to proces bezpieczny zarówno dla terapeuty, jak i osoby biorącej udział w terapii.

Twórcą tej metody jest mistrz Choa Kok Sui, który interpretując znane z czasów starożytności techniki uzdrawiania usystematyzował je i przekazał w bardzo czytelny sposób. Na podstawie informacji zawartych w jego dziełach szkoli się dzisiaj wielu uzdrowicieli. Dzięki temu pacjenci mogą mieć pewność, że psychoterapia przy zastosowaniu energii życia prowadzona jest przez wykształconych i certyfikowanych terapeutów.