Jak wykonuje się kosztorys robót budowlanych?

Przed rozpoczęciem każdej inwestycji budowlanej, firma projektowa lub firma odpowiedzialna za budowę wykonuje kosztorys całej inwestycji jak i harmonogram robót budowlanych.  Jest to bardzo ważne, szczególnie w przetargach, ale także podczas planowania całej inwestycji jak i prac budowlanych czy planowaniu dostaw materiałów.

Co zawiera kosztorys robót budowlanych?

kosztorysy robót budowlanych dolny śląskPrzed przystąpieniem do prac nad kosztorysem w pierwszej kolejności wykonuje się przedmiar robót budowlanych. W nim określa się prace jakie muszą zostać po kolei wykonane jak i wartość tych prac. Na przykład wielkość w metrach kwadratowych wykonania ścian. Na podstawie wykonanego przedmiaru robót budowlanych określa się ilości potrzebnych materiałów. Następnie według aktualnego cennika ustala się wszelkie koszty materiałów czy wynajmu ciężkiego sprzętu. Następnie należy określić stawkę za godzinę dla robotników. I według wyliczonych roboto-godzin wyliczyć koszty przeznaczone na pracowników budowlanych. Także w kosztorysie prac budowalnych należy określić koszty pośrednie (robocizna i sprzęt). Kosztorys także określa zyski jak i należy w nim określić koszty zakupu materiałów. Ważne także jest aby dobrze określić stawkę vat. W budownictwie może to być osiem procent, ale i dwadzieścia trzy – wszystko zależy od rodzaju budowanego obiektu. Wiele firm oferuje wykonywanie takich kosztorysów. Więc jeśli interesują nas kosztorysy robót budowlanych dolny Śląsk na pewnie będzie dobry  miejscem, gdzie znajdzie się firmy, który takowy wykonają.

Wykonywanie kosztorysu jest skomplikowane na szczęście istnieje wiele programów, które przyspieszają prace nad kosztorysem i sprawiają, że są one o wiele łatwiejsze. Także profesjonalne firmy, w tym te ze śląska wykonują kosztorysy z pomocą programów komputerowych. Obliczenia te na pewno są bardziej dokąłdne, a niżeli wykonywane ręcznie.