Główne zastosowania dla krakingu

W obecnych czasach, dużym zmianom uległo podejście do montowania instancji podziemnych. Unika się przy ich przeprowadzaniu tworzenia wykopów, gdyż znacznie przedłuża to czas wykonywania remontu. Obecnie korzysta się głównie z metod bez wykopowych.

Czym jest kraking i jak go wykonać?

kraking statycznyZ pewnością każdy z nas spotkał się z sytuacją, gdy remont jakiejś instalacji znacznie utrudniał lub uniemożliwiał komunikacje na drodze. Bezpośrednim powodem tego faktu był fakt, że zanim dana instalacja mogła zostać wyremontowana czy przebudowana, wymagane było wykonanie wykopu. Obecnie jednak nie jest to konieczne, dzięki takim metodom przebudowy instalacji jak kraking statyczny. Ta metoda naprawy czy przebudowy instalacji polega na wprowadzeniu specjalnej głowicy do kanału, która jest w stanie po prostu pokruszyć odcinek rury, który ma zostać wymieniony lub który został uszkodzony. Pokruszone kawałki odcinka instalacji są wciskane w grunt, dzięki czemu nie ma konieczności ich usuwania., W bardzo podobny sposób wprowadza się nowy odcinek instalacji w miejsce tego starego, który jest niejako wciskany. Co więcej, metodę krakingu można używać nie tylko do przebudowywania instalacji, ale także i do jej poszerzania, o ile zaistnieje taka konieczność. Bardzo ważne jest, że po wykonanym krakingu nie ma konieczności wykonywania żadnych dodatkowych prac montażowych czy też wykończeniowych – nowy kanał jest natychmiastowo gotowy do pracy. Znacząco usprawnia to więc przeprowadzanie remontów instalacji i rurociągów, nawet ich większych odcinków.

Obecnie bardzo zmieniło się podejście do remontu i przebudowy instalacji podziemnych. Rezygnuje się z wykonywania wykopów, gdyż to wiązało się z ze znacznym przedłużeniem czasu koniecznego na wykonie remontu. Obecnie korzysta się z metod bez wykopowych, które nie wiążą się z żadnymi utrudnieniami dla przechodniów czy kierowców.